Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Društvo učiteljev italijanščine Slovenije

Društvo učiteljev italijanščine Slovenije

Društvo učiteljev italijanščine Slovenije deluje od l. 2008, ko se je Društvo za tuje jezike odločilo razdeliti na manjše jezikovne sekcije. Njegovi člani so učitelji in učiteljice italijanskega jezika v celotni izobraževalni vertikali, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol, do univerz.

Člani Društva vsako leto organizirajo tekmovanje iz italijanskega jezika na osnovni in višji ravni, tako za učence devetega razreda osnovnih šol kot za dijake tretjega letnika srednjih šol. S tem je tekmovanje iz italijanščine edinstveno v Sloveniji, saj je edino, ki predvideva preverjanje različnih stopenj znanja italijanskega jezika. Na ta način, kljub podvojenemu delu ob pripravljanju testov, želimo učitelji italijanščine dati priložnost vsem učencem in dijakom, da pokažejo svoje znanje, ne glede na fond ur in leta učenja.

Pravilnik o tekmovanju za osnovne šole tukaj.

Pravilnik o tekmovanju za srednje šole tukaj.

Izjava za OŠ tukaj.

Izjava za SŠ tukaj.

Prijava na tekmovanje tukaj.

Testi iz prejšnjih let:

Sodelavke in sodelavci oddelka