Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Knjižnica Oddelka za romanske jezike in književnosti

Vizitka 

Lokacija: IV. nadstropje, s. 408 (francosko-italijanski del); 
prizidek, atrij, s. R4b (špansko-portugalski del)
Uradne ure:

pon. - pet. 10-14, sre. 11-13 in 14-17

Aktualne spremembe urnikov ter poletni urniki

Kontakti:

Tel. fr.-it. del: 241 14 00
Tel. šp. -port. del: 241 11 88

El. naslov: ohk.rom@ff.uni-lj.si

Zaposleni: Marjeta Prelesnik Drozg, prof. španščine in univ. dipl. etnologinja, bibliotekarka
Klara Katarina Rupert, mag. fran. in mag. prim. knjiž., bibliotekarka

Kratek opis knjižnice

Knjižnica Oddelka za romanske jezike in književnosti, katere zametki segajo v leto ustanovitve Univerze v Ljubljani, je osrednja romanistična knjižnica v Sloveniji. S svojim leposlovnim, strokovnim in znanstvenim knjižnim in revijalnim fondom (sinhrono in diahrono jezikoslovje, literarna zgodovina in teorija, didaktika tujih jezikov) ter informacijsko podprtimi uslugami je na razpolago pedagoškemu procesu in znanstvenemu delu treh študijskih smeri (Francistiki, Italijanistiki in Hispanistiki), obenem pa nudi širok spekter literature v romunskem, portugalskem, katalonskem, furlanskem in ladinskem jeziku.

Knjižna zbirka obsega nad 44.000 enot (monografske publikacije, med katerimi je ok. 2.000 diplomskih, magistrskih in doktorskih del, ter 170 naslovov tujih revij. Fond narašča z nakupi, darovi in izmenjavo. Z izmenjavo “oddelčnih” revij Linguistica, Verba hispanica in Vestnik je pridobljenih ok. 40 tujih strokovnih in znanstvenih revij.

Knjižnica je vključena v računalniški vzajemni katalog COBIB od 1994. Podatki o do tedaj  pridobljenem gradivu so na razpolago v klasičnem listkovnem, velik del tudi že v računalniškem katalogu. V COBIB sta vnešeni 2/3 celotnega gradiva.

Avtomatizirana izposoja poteka od 2002. Večina knjig je na razpolago 2 tedna, študijsko gradivo, znanstveni magisteriji in doktorati 1 teden, slovarje, bolonjska magistrska dela, diplomska dela in arhivsko gradivo pa je možno konzultirati le v čitalnici.

Bibliotekarki izdelujeta strokovno in znanstveno bibliografijo članov Oddelka.       

Posebnosti knjižnice

  • dragoceno gradivo: Škerljeva, Šturmova in dr. zapuščina, ugledni slovarji v več zvezkih, jezikovni atlasi, romanistični zborniki LRL, zajetna zbirka tujih revij...

 

Francosko-italijanski del

Lokacija:
 

IV. nadstropje, s. 408

Knjižnica hrani in posreduje gradivo večinoma s področja romanskih jezikov, književnosti in kultur, napisano predvsem v francoščini in italijanščini (pa tudi v romunskem, furlanskem in ladinskem jeziku). Gradivo ni v prostem pristopu. Obiskovalcem so na voljo 4 čitalniška mesta in 2 računalnika.

 

Špansko-portugalski del

Lokacija:
 

prizidek, atrij, s. R4b

Hrani in posreduje gradivo večinoma s področja romanskih jezikov, književnosti in kultur, napisano zlasti v španščini, katalonščini in portugalščini. Gradivo ni v prostem pristopu. Obiskovalcem so na voljo 4 čitalniška mesta in 1 računalnik.

 

Knjižnica oddelka za romanske jezike in književnosti je del Osrednje humanistične knjižnice FF

Sodelavke in sodelavci oddelka