Ameriška španščina

Ameriška španščina

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Opredelitev ključnih pojmov (ameriška španščina/espanol de América, amerikanizem/americanismo, iberoamericano, latinoamericano, hispanoamericano, espanol meridional).
Geografske in zgodovinske značilnosti Latinske Amerike.
Predkolumbijske kulture in jeziki.
Teorije o nastanku ameriške španščine.
Povezava med južnimi španskimi dialekti (Andaluzija, Kanarski otoki) in ameriško španščino.
Indijanski jeziki in ameriška španščina.
Vplivi afriških jezikov in kulture na ameriško španščino.
Kreolski jeziki. Primer palenqueja v Kolumbiji.
Vplivi drugih evropskih jezikov in kultur (italijanščina - lunfardo, angleščina, portugalščina, francoščina): zgodovinski in družbeni vzroki.
Fonetične in fonološke posebnosti v ameriški španščini. Morfosintaktične posebnosti v ameriški španščini: oblike ogovora, posebnosti pri glagolskih paradigmah in glagolskih perifrazah, gerundij, pomanjševalnice.
Leksikalne posebnosti v ameriški španščini.
Različice ameriške španščine: primeri mehiških, kolumbijskih in argentinskih variant španščine in primerjava s polotoško španščino.
Španščina v ZDA. Pojav spanglisha.
Ameriška španščina v povezavi s slovenščino.