Bibliometrija

Bibliometrija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan, izr. prof. dr. Merčun Kariž Tanja

• definicija in predmet bibliometrije
• zgodovina, razvoj in teoretične osnove bibliometrije
• Indeksi citiranja in drugi informacijski viri za bibliometrijske analize
• primeri bibliometrijskih analiz, namen in uporaba rezultatov
• analiza citiranja
• metode vrednotenja različnih vidikov znanstvenega dela
• omejitve bibliometrije in njenih metod, ter njena povezave z drugimi metodami vrednotenja
• načrtovanje in izvedba bibliometrijskih raziskav

1. Whitley, R. and Glaeser, J. (eds.), (2007) The Changing Governance of the Sciences. Dordrecht: Springer.

2. Moed, H.F. (2005). Citation analysis in research evaluation. Dordrecht : Springer.

3. Izbrani članki iz znanstvenih časopisov