Didaktika italijanščine 1

Didaktika italijanščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja

Vsebina

- Cilji in vsebina didaktike italijanščine.
- Didaktika italijanščine kot znanstvena disciplina, pregled klasičnih in sodobnih metod poučevanja italijanščine, teoretična izhodišča.
- Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pouka.
- Izreka, slovnica, besedišče.
- Učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih spretnosti. Tipologija vaj.
- Italijanska civilizacija.