Didaktika italijanščine 2

Didaktika italijanščine 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. mag. Stanič Daša

Vsebina

- Preverjanje in ocenjevanje.
- Predvidevanje težav, popravljanje napak.
- Načrtovanje preverjanja/ocenjevanja: kriteriji.
- Sprotno, končno preverjanje.
- Zunanje preverjanje. Samovrednotenje.
- Načrtovanje pouka.
- Učna priprava: določanje glavnih in delnih učnih ciljev. Učne oblike. Učna sredstva.
- Uporaba učbeniških gradiv in učnih sredstev.
- Učni pripomočki.
- Učitelj italijanščine.
- Vseživljenjsko izobraževanje.
- Društva in ustanove, povezana z didaktiko italijanščine in popularizacijo tega jezika.