Didaktika italijanščine 3

Didaktika italijanščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. mag. Stanič Daša

Vsebina

PREDAVANJA in SEMINARJI

Poučevanje/učenje italijanščine kot tuji jezik stroke
Povezanost s principi poučevanja italijanščine za splošne potrebe. Ključne razlike med splošnimi in spedifičnimi potrebami učencev, oblikovanje ciljev, izdelava žanrskih učnih gradiv.

CLIL in medpredmetno povezovanje italijanščine kot TJ z drugimi šolskimi predmeti

Poučevanje/učenje italijanščine TJ za otroke (do 12.leta)
Principi poučevanja italijanščine glede na otrokova razvojna obdobja. Specifični vidiki poučevanja/učenja. Značilne učne tehnike.

VAJE
Načrtovanje pouka (in samostojnega dela učencev):
- izdelava učne priprave, določanje glavnih in delnih/specifičnih učnih ciljev;
- oblike organizacije poučevanja/učenja;
- analiza in izbiranje učbeniških gradiv, izdelava dodatnih učnih sredstev;
- učni pripomočki / sredstva.

Obrnjeno učenje (angl. flipped learning), za splošne in specifične potrebe.