Didaktika književnosti 2

Didaktika književnosti 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebina

• Raznolike metode in strategije poučevanja književnosti. Raznolike oblike dela pri pouku književnosti.
• Priprave na raznolike metodološke in strateške pristope k pouku književnosti.
• Preverjanje in ocenjevanje znanja in zmožnosti pri pouku književnosti.
• Načini in vrste ocenjevanja.
• Učni načrti za pouk književnosti: tradicija in sodobnost.
• Učna sredstva za pouk književnosti: sestava in uporaba; avdiovizualna sredstva pri pouku književnosti, možnosti uporabe IKT.
• Pouk književnosti in pouk jezika: povezave in posebnosti; mesto v šolskem sistemu, družbeni pomen.
• Iz zgodovine književnega pouka in didaktike književnosti
• Metodologija književnodidaktičnega raziskovanja.