Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II

Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Družba in kultura nemških govornih področij 2
b) Literatura nemških govornih področij 2

Družba in kultura nemških govornih področij 2:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino, zgodovinski pregled (Nemčija od 1871 do danes), politična in družbena sedanjost v Nemčiji itd.
- Pregled določenih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, filmu itd.

Literatura nemških govornih področij 2:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: postromantika, realizem, naturalizem, moderna (simbolizem, impresionizem, ekspresionizem itd.), književnost 20. stoletja.

- Schulze, Hagen: Kleine deutsche Geschichte. München 2006 (ponatis). COBISS.SI-ID – 35388770
- Glaser, Hermann: Deutsche Kultur 1945-2000. Ullstein, Berlin 1999. COBISS.SI-ID - 59755618
- Kaiser, Hans Joachim: Die Weimarer Republik. Freising 2008. COBISS.SI-ID - 39660898
- Liepach, Martin: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Freising 2008. COBISS.SI-ID - 39662434
- Göbel, Walter: Deutschland nach 1945. Stuttgart 2008. COBISS.SI-ID - 39688802
- Hertle, Hans-Hermann/Wolle, Stefan: Damals in der DDR. Der Alltag im Arbeiter- und Bauernstaat. München 2006. COBISS.SI-ID - 39655266
- Vinke, Hermann: Die DDR: eine Dokumentation mit zahlreichen Biografien und Abbildungen. Ravensburg 2009. COBISS.SI-ID - 39681378
- Mählert, Ulrich: Kleine Geschichte der DDR. München 2009. COBISS.SI-ID - 39692386
- Beutin, W.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2008. COBISS.SI-ID - 38116450
- Stöckmann, Ingo: Naturalismus. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart 2011. COBISS.SI-ID - 45656162
- Kimmich, Dorothee/Wilke, Tobias: Einführung in die Literatur der Jahrhundertwende. Darmstadt 2006. COBISS.SI-ID - 58339073
- Anz, Thomas: Literatur des Expressionismus. Stuttgart 2010. COBISS.SI-ID - 45656930
- Schutte, Jürgen: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart 1990. COBISS.SI-ID - 247650
- Leskovec, Andrea: Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft. Darmstadt: WGB, 2011. COBISS.SI-ID - 46820706

Študentje in študentke morajo pri sklopu Nemška literatura prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.