Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III

Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea, prof. dr. Žigon Tanja

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Družba in kultura 3
b) Literatura 3

Družba in kultura 3:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino.
- Zgodovinski pregled (Avstrija in Švica) ter pomen in vpliv dogodkov na razvoj v širšem evropskem prostoru.

- Zgodovinski in kulturni razvoj na Slovenskem v 19. in 20. stoletju v luci dogodkov v Habsburški monarhiji oz. Avstro-Ogrski.
- Pregled dolocenih pojavov na podrocju družbe, kulture in umetnosti (likovna umetnost, glasba, arhitektura, film, mediji, gledališce itd.).

Literatura 3:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorecih obmocij: književnost eksila, povojna književnost, sodobna književnost.
- Spremljanje sodobnega dogajanja v književnosti: na podlagi revij, branj, gostovanj, spletnih strani, televizijskih oddaj in filmskih priredb literarnih predlog.

- Koppensteiner, J.: Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch. Wien: Praesens Verlag, 2014.
- Vocelka, K.: Österreichische Geschichte. München: Beck, 2015.
- Ulrich, A.: Medien in Österreich. Wien: BPD (najnovejša izdaja/newest edition).
- Ackerl, I.: Wiener Moderne 1890–1910. Wien: BPD (najnovejša izdaja/newest edition).
- Camartin, I.: Die Deutschen und ihre Nachbarn: Schweiz. München: Beck, 2008.
- Hamann, B.: Die Deutschen und ihre Nachbarn: Österreich. München: Beck, 2009.
- Medved, Drago: Slowenisches Wien. Celovec: Mohorjeva 1995.
- Beutin, W.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2008.
- Scheitler, I.: Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. Tübingen, Basel: A. Francke, 2001.
- Freund, Wieland; Freund, Winfried (ur.): Der deutsche Roman der Gegenwart. München: W. Fink, 2001.
- Huyssen, A.; Scherpe R. K.: Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1993.
- Wiegmann, H.: Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2004.
- Schöll, Julia; Bohley, Johanna (ur.): Das erste Jahrzehnt. Narrative und Poetiken des 21. Jahrhunderts. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011.
- Horstkotte, Silke; Hermann, Leonhard: Poetiken der Gegenwart. Deutschsprachige Romane nach 2000. Berlin: De Gruyter, 2013.
- Leskovec, Andrea: Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft. Darmstadt: WGB, 2011.
- Pezold, K. (ur.): Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert. Berlin: Volk und Wissen, 1991.
Zeyringer, K.: Österreichische Literatur seit 1945: Überblicke, Einschnitte. Wegmarken. Innsbruck: Haymon, 2008.
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Material prepared by the teacher.

Študentje in študentke morajo pri sklopu Nemška literatura III prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.