Ekonomska geografija

Ekonomska geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kušar Simon, prof. dr. Potočnik Slavič Irma, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Agrarna geografija:
• agrarna struktura in podatkovni viri za agrarno geografijo,
• oblikovanje in poglavitni tipi agrarne pokrajine v Sloveniji,
• delovanje agrarnih sistemov,
• glokalizacija in kmetijstvo,
• ključne značilnosti Skupne kmetijske politike EU in Programa razvoja podeželja v Sloveniji,
• kmetijstvo in trajnostni razvoj.

Pristopi v ekonomski geografiji:
• neoklasične lokacijske teorije in koncepti,
• radikalni pristopi v ekonomski geografiji,
• postmoderni pristopi: kulturni obrat, institucionalna ekonomska geografija,
• geografija razvoja.

Tipi industrijskih območij, vloga formalnih institucionalnih dejavnikov pri razvoju gospodarstva, prostorska merila industrializacije.

Geografski vidiki sodobnega razvoja gospodarstva:
- financializacija in finančna geografija,
- geografija gospodarskega cikla,
- kulturna/kreativne industrije,
- geografija potrošnje,
- tuje neposredne investicije,
- vloga tehnologije v gospodarskem razvoju.

Gospodarska struktura statističnih regij v Sloveniji:
- zasnova analize,
- izbor kazalnikov,
- zbiranje podatkov,
- izvedba analize,
- vrednotenje gospodarskega razvoja,
- primerjava razvojnih dejavnikov in procesov med statističnimi regijami.

• Bole, D., 2008. Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Ljubljana, Založba ZRC, 232 str. COBISS.SI-ID – 241931520
• Coe, N. M., Kelly, P. F., Yeung, H. W. C., 2020. Economic Geography. A contemporary Introduction. Hoboken, New Yourk, Wiley Blackwell, 539 str. COBISS.SI-ID – 42007555
• Sokol., M., 2011. Economic Geographies of globalisation. A Short Introduction. Cheltenham, Edward Elgar, 198 str. COBISS.SI-ID – 2540899
• Vrišer, I., 1995. Agrarna geografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 218 str. COBISS.SI-ID – 44706816
• Grigg, D. B., 1995. An Introduction to Agricultural Geography. London: Routledge, 236 str. COBISS.SI-ID – 4370440
• Vrišer, I., 1997. Metodologija ekonomske geografije. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 125 str. COBISS.SI-ID – 68127232
• Pinto-Correia, T., Primdahl, J., Pedroli, B., 2018. European Landscapes in Transition. Cambridge Studies in Landscape Ecology, 286 str. COBISS.SI-ID – 4989862
• Vrišer, I., 2000. Industrijska geografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 178 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID – 110094848

Druga aktualna literatura dostopna v e-učilnici.