Etnološka muzeologija

Etnološka muzeologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hudales Jože, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Predmet je uvod v etnološko in splošno muzeologijo ter se naslanja na mednarodno priporočeni program za izobraževanje na področju muzeologije oz. »muzejskih raziskav« (Icom Basic Syllabus 1999) s temeljnimi področji muzeološkega znanja, vedenja in veščin. Uvod v muzeologijo z zgodovino muzeologije; zgodovina muzejev in muzejem podobnih ustanov; etnološke/antropološke zbirke in muzeji; slovenska prizadevanja; dosežki v okviru muzeologije in poslanstvo muzejev. Organiziranost in delovanje muzejev ter muzejski menedžment. Muzejski prostor (arhitektura), ureditev muzeja in muzejska oprema. Muzejski predmet in muzejske zbirke; dokumentacija in preučevanje zbirk; znanstvena dejavnost v muzejih (etnologija in antropologija v muzeju); urejanje in menedžment zbirk. Sodobne oblike dela v muzejih; muzejske razstave, trženje, stiki z javnostmi, muzejski profesionalizem in etika; muzejska zakonodaja, kulturne in izobraževalne dejavnosti muzejev.