Fizična geografija krasa

Fizična geografija krasa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Stepišnik Uroš

• teoretske osnove geografije krasa in razvoj temeljnih paradigem,
• osnovne značilnosti kraškega geomorfnega sistema,
• kraške kamnine in minerali,
• kemični in fizikalni procesi nastajanja krasa,
• izločanje kraških mineralov iz vode,
• hidrološke osnove zakrasevanja,
• razvoj površinskih in podzemskih kraških oblik v različnih kraških geomorfoloških okoljih,
• regionalnogeografski pregled krasa v Sloveniji.

• Stepišnik, U., 2020. Fizična geografija krasa. Znanstvena založba FF, 112 str. COBISS.SI-ID – 28712195
• Ford, D. C., Williams, P. W., 1992. Karst geomorphology and hydrology. London, Chapman & Hall, 601 str. COBISS.SI-ID – 7860834
• Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Založba ZRC, 515 str. COBISS.SI-ID – 214527488
• Kranjc, A., Lovrenčak, F., 1997. Kras: Slovene Classical Karst. Ljubljana, ZRC SAZU, IZRK ZRC SAZU, 254 str. COBISS.SI-ID – 70725376
• Sweeting, M. M., 1981. Karst Geomorphology. Oxford, HRPC, 427 str. COBISS.SI-ID – 6571618

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.