Francoska družba, kultura in literatura II

Francoska družba, kultura in literatura II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vaupot Sonia

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska literatura
b) Francoska družba in kultura
Francoska literatura: Študentje se spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli. Pregled francoske književnosti v 19. in 20. stoletju.
Francoska družba in kultura: pregled izbrana poglavja iz zgodovine Francije; francoske institucije in politični sistem; pravna ureditev; gospodarstvo.