Geografija podeželja

Geografija podeželja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

Opredelitev podeželja. Smeri geografskega preučevanja podeželja. Razvoj slovenskega podeželja od srednjega veka dalje. Pomen kmetijstva za vzdrževanje kulturne pokrajine. Podeželje kot polifunkcijski prostor. Sodobni procesi in problemi na podeželju (suburbanizacija, zaraščanje pokrajine, ostarevanje prebivalstva, repopulacija podeželja, pomanjkanje delovnih mest, globalizacija). Trženje podeželja. Lokalni sistemi in lokalna samouprava. Modeli razvoja podeželja. Tipologija podeželja. Novi razvojni dejavniki podeželja (politika razvoja podeželja v EU).