Geografija turizma in prometa

Geografija turizma in prometa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan, izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

- Konceptualne in teoretske osnove preučevanja turizma in prostega časa
- Pristopi in pomembnejše teme v okviru geografije turizma in prostega časa
- Razvoj turizma in prostega časa
- Dejavniki turističnega in rekreacijskega povpraševanja
- Dejavniki turistične in rekreacijske ponudbe
- Turistični kraj, turistično območje
- Odnosa prometa in turizma
- Vrste turizma
- Glavne rekreacijske aktivnosti in njihove značilnosti
- Učinki turizma in rekreacije (ekonomski, okoljski, socio-kulturni ...)
- Turizem in rekreacija v različnih tipih pokrajin
- Glavna ciljna območja mednarodnega turizma
- Turizem v Sloveniji
- Trendi na področju turizma in prostega časa.
- Teoretske osnove preučevanja prometa in prostora
- Razvoj prometnih sistemov skozi čas
- Prometni načini in prostor
- Prometno načrtovanje prostora
- Promet in okolje
- Odnosi med prometnim povpraševanjem ter prometno ponudbo
- Promet v zavarovanih območjih.
- Trajnostno prometno načrtovanje
Holističen pogled na promet kot temeljno družbeno dejavnost.