Geografsko terensko delo

Geografsko terensko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, doc. dr. Repe Blaž, doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Kušar Simon, izr. prof. dr. Ogrin Matej, izr. prof. dr. Zupančič Jernej, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

- Uvajalno laboratorijsko delo.
- Terensko delo v okviru posameznega predmeta: Hidrogeografija (2 dni), Pedogeografija (1 dan), Biogeografija (2 dni)
- Skupno terensko delo v izbrani pokrajini v okviru predmetov Fizična geografija I in Fizična geografija II.
- Terensko delo, ki se nanaša na vsebine obravnavane pri družbenogeografskih predmetih.