Italijanščina v rabi 2

Italijanščina v rabi 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Italijanski strokovni jeziki (tipologija, struktura, leksikalna plat). Predstavitev in analiza jezika v rabi v italijanskih medijih (televizija, časopisje, internet). Retorične figure v italijanski publicistiki.