Angleška generativna slovnica

Angleška generativna slovnica

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Vsebina

Teoretična izhodišča, osnovni pojmi in izrazi ter metodološki postopki generativne slovnice. Cilji generativne slovnice kot splošne teorije jezika.
Pregled razvoja generativne slovnice: od standardnega modela do minimalizma.
Slovnica nacel in parametrov: model Government and Binding Theory (GBT) ('Vezalno-navezovalna teorija') s podsistemi: besednozvezna teorija, teorija udeleženskih vlog, teorija sklona, teorija vezalnosti, teorija navezovanja, teorija nadzora, teorija omejevanja. Transformacije: premik besednozveznega jedra, premik samostalniške besedne zveze, premik vprašalne zveze. Ravnina logične oblike.
Najnovejša inačica slovnice nacel in parametrov: minimalistični model. Primerjava GBT in minimalizma.