Angloameriške feministične literarne študije

Angloameriške feministične literarne študije

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Usvajanje zavedanja in sposobnost obravnave leposlovnega besedila kot zgodovinsko specifične in kulturno determinirane semiotično materialne prakse, kot komunikacijskega dogodka in diskurzivnega dogodka; kot dela družbenega sistema, ki ga v njegovih binarno družbeno-spolnih shemah utrjuje ali pa preizprašuje, preči in kaže na drugačne možne oblike bivanjskosti (Wolfang Iser, Jacques Derrida,

Razvijanje poznavanja in uporabe osnovnih feminističnih kritik teorij in mehanizmov delovanja moči (Foucault, itd.); izgrajevanje sposobnosti uporabe tega feminističnega analitičnega instrumentalija skozi diskurzivno obravnavo leposlovja feministično-literarne teorije formiranja in delovanja subjektivite: marksistični materializem, psihoanaliza (Soshana Felman), poststrukturalizem (Judith Butler), postkolonializem (Gayatri Spivak)

Leposlovje:
Carter, Angela. The Bloody Chamber. London : Harmondsworth : Penguin, 1983. COBISS.SI-ID – 11506274
Churchill, Caryl. Top Girls. London : Methuen Drama, 2009, cop. 2008. COBISS.SI-ID - 40725858
Churchill, Caryl. Vinegar Tom. London : Methuen, 1985. COBISS.SI-ID – 769800
Cisneros, Sandra. The House on Mango Street. Vintage, 2009, cop. 1984. COBISS.SI-ID – 68857954
Donoghue, Emma. Kissing the Witch: old tale in new skins. New York: Joanna Cotler Books; HarperCollins, 1999. COBISS.SI-ID - 38455394
Gilman, C. Perkins. 1973. The Yellow Wallpaper. New York: The Feminist Press. COBISS.SI-ID – 17587554
Morrison, Toni. The Bluest Eye. London: Vintage, 2016, cop. 1994. COBISS.SI-ID – 68779618
Walker, Alice. Color Purple. Orlando: Harcourt, 2003. COBISS.SI-ID - 48012642
Winterson, Jeannette. Oranges ar not the Only Fruit. New York: GrovePress, 1987. COBISS.SI-ID - 15010361
Woolf, Virginia. Orlando. London: Penguin Books, 1998. COBISS.SI-ID – 46209634
Izbrana dela iz /selected items from Gubar, S. in Gilbert, M. 2007. The Norton Anthology of Literature by Women. 3rd edn. New York: W. W. Norton & Company.

Teorija
Izbrana dela iz/selected items from:
Humm, Maggie, ed. 1995. Practicing Feminist Criticism: An Introduction. London: Prentice Hall/HarvesterWheatsheaf.
De Lauretis, Teresa. 1987. Technologies of gender: Essays on Theory, Film, and Fiction . Houndmills, Baingstoke in London: Macmillian.
Eagleton, Mary. 1996. Feminist Literary Theory: A Reader. Oxford in Cambridge: Blackwell. COBISS.SI-ID - 2545506
Warhol, Robyn in Herndl, Diane Price. 1997. Feminism: an anthology of literary theory and criticism. MacMillian Press. COBISS.SI-ID - 5812791
Woolf, Virginia. 1992. A Room of one’s Own. Oxford : Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 3202