Etnološka muzeologija - vaje

Etnološka muzeologija - vaje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hudales Jože, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

V okviru vaj študentje in študentke pridobijo praktične izkušnje z različnimi oblikami ovrednotenja muzejskih razstav in drugih muzejskih projektov ter si na terenu ogledajo primere različnih muzejskih praks in izdelajo krajšo (pisno) evalvacijo muzejskega projekta ali elaborat o kakšni drugi muzejski temi.