Filozofska antropologija

Filozofska antropologija

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zabel Blaž, doc. dr. Hribar Sorčan Valentina

Vsebina

1. Utemeljitev filozofske antropologije kot nove filozofske discipline v prvi polovici 20. stoletja.
2. Obravnava odnosa med živimi bitji (človek – žival – rastline) in pomena pojma življenja.
3. Utemeljitev pojma osebe in samozavedanja (skozi zgodovino filozofije – J. Locke, J. Bentham in skozi sodobnejše pristope – bioetiko: P. Singer, J. Harris).
4. Obravnava pojmov simpatije, empatije in altruizma kot osnov človečnosti, od prvih zametkov v angleški filozofiji. Proetično vedenje pri živalih in vprašanje živalskih pravic.
5. Filozofija jezika: analiza vprašanj, kdaj, kako in zakaj je nastal cloveški jezik (od Platona do Cassirerja, Cavallija-Sforze in naprej).
6. Utemeljitev moralne zavesti (I. Kant, J.-P. Sartre, A. Badiou, idr.) .
7. Koncepti časa, zgodovine in spomina (M. Eliade, H. Arendt, idr.).