Francoska književnost in druge umetnosti

Francoska književnost in druge umetnosti

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Vsebina

Seminar se prične z uvodom o povezavah med književnostjo in drugimi umetnosmi na sploh. Sledi predstavitev različnih oblik teh odnosov v francoski kulturi (motiv slike v književnosti, različne oblike prirejanja literarnega dela za film, uporaba filmskih in glasbenih postopkov v sodobni literaturi, itd.). Za temo raziskovalne naloge si študentje izberejo konkreten primer povezave, ki ga podrobno analizirajo.