Geografija Latinske Amerike

Geografija Latinske Amerike

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

- osnovne reliefne, klimatske, vegetacijske, hidrogeografske poteze in vzroki ter posledice naravnih nesreč
- učinki evropskega kolonializma, zgodovina priseljevanja
- geneza geopolitičnih razmer, kokainska geografija
- demografske značilnosti, pospešena urbanizacija, odnos mesta-podeželje, morfologija, struktura, in ekološki problemi mest, revščina, barakarska naselja
- naravni viri in pomen lastniške strukture na njihovo gospodarjenje, raba surovin, kmetijska in industrijska proizvodnja.
- vzroki in posledice deforestacije amazonskega deževnega gozda
- vpliv tujega kapitala na aktualni gospodarski razvoj, vzroki in posledice gospodarskih kriz v zadnjih desetletjih, socialne razlike
- razvojne faze izbranih držav, sodelovanje med državami Latinske Amerike
- pomen in vloga Antarktike za vzdrževanje globalnega klimatološkega ravnovesja in naravne pestrosti ter učinki človekovih posegov v to okolje