Italijanska kultura in civilizacija 2

Italijanska kultura in civilizacija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet seznanja študenta s kulturno dediščino italijanske renesanse. Obdobje renesanse je obdelano z geografskega, gospodarskega, družbenega, političnega in kulturološkega vidika. K boljšemu razumevanju renesanse prispeva analiza izvirnih besedil, ki so nastala v tem obdobju in ponazarjajo ključne vidike renesančne miselnosti. Obdelani so tudi nekateri bistveni umetnostnozgodovinski vidiki tega obdobja (z uporabo vizualnega gradiva).