Izbrana poglavja iz antropologije Japonske

Izbrana poglavja iz antropologije Japonske

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Vsebina

Kritičen pregled procesa formiranja identitete tako večine, kot manjšin na Japonskem, pri čemer se preučijo ideje o homogenosti Japonske, katerih posledica so številni konflikti z manjšinskimi skupnostmi. Pri tem se skozi teoretični pregled konceptov kulture, identitete in naroda preučijo tudi koncepti družine, spola, telesa in razreda, s čimer se dobi vpogled v sodobno japonsko družbo in se tako izpostavijo antropološke interpretacije japonske družbe in kulture. Teme so tako izbrane iz področja sodobnega načina življenja in kulture Japoncev.