Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju

Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Vsebina

Izbrana poglavja se spreminjajo v odvisnosti od raziskovalnega dela predavatelja, od interesa študentov in v stroki aktualnih diskusij. Poudarek je na predstavitvi zgodovine in trenutnega stanja raziskav. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju se naučijo samostojno oblikovati raziskovalni problem, zbrati vire in literaturo, jih analizirati ter dognanja predstaviti v pisni obliki te/alir v nastopu.