Izbrane teme iz književnosti 1

Izbrane teme iz književnosti 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Don Kihot - sodobni roman
Predmet študenta seznanja z zgodovinskim, kultur-nim in literarnim kontekstom Cervantesovega Don Kihota. Na podlagi literarno-kritiške analize besedila ga predstavlja kot prvi moderni evropski roman, ki je svojo modernost ohranil tudi v današnejm času.
- Zgodovinski kontekst Cervantesovega časa
- Življenje in delo Miguela de Cervantesa
- Španski literarni kontekst v Cervantesovem času
- Don Kihot in viteški romani
- Don Kihot – prvi sodobni evropski roman
- Literarna kritika o Cervantesovem romanu
- Don Kihot v slovenskem literarnem in umetni-škem kontekstu
- Analiza obeh delov Don Kihota: izvenbesedilni kontekst, naslov, pripovedna struktura romana, pripovedovalci, pripovedni čas, osebe, medbese-dilnost, stilske značilnosti …
- Don Kihot in druge literarne zvrsti
- Don Kihot in apokrifni roman
- Odnos fikcije in realnosti v romanu