Izbrane teme iz književnosti 1

Izbrane teme iz književnosti 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Opomba: 1. in 2. sklop se izvajata ciklično.

1. sklop: Don Kihot - sodobni roman
Predmet študenta seznanja z zgodovinskim, kulturnim in literarnim kontekstom Cervantesovega Don Kihota. Na podlagi literarno-kritiške analize besedila ga predstavlja kot prvi moderni evropski roman, ki je svojo modernost ohranil tudi v današnejm času.
- Zgodovinski kontekst Cervantesovega časa
- Življenje in delo Miguela de Cervantesa
- Španski literarni kontekst v Cervantesovem času
- Don Kihot in viteški romani
- Don Kihot – prvi sodobni evropski roman
- Literarna kritika o Cervantesovem romanu
- Don Kihot v slovenskem literarnem in umetniškem kontekstu
- Analiza obeh delov Don Kihota: izvenbesedilni kontekst, naslov, pripovedna struktura romana, pripovedovalci, pripovedni čas, osebe, medbesedilnost, stilske značilnosti …
- Don Kihot in druge literarne zvrsti
- Don Kihot in apokrifni roman
- Odnos fikcije in realnosti v romanu

2. sklop: Sodobne tendence

Predmet obravnava sprotno najnovejšo literarno produkcijo (predvsem pripovedništvo, pesništvo, dramatiko) v špansko govorečem svetu, ki sledi sodobnim globalnim literarnim tokovom. Predmet izpostavlja najpomembnejše avtorje španske in hispanoameriške književnosti s konca 20. in začetka 21. stoletja.