Kognitivno jezikoslovje

Kognitivno jezikoslovje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lipovšek Frančiška

Uvod v kognitivno jezikoslovje s poudarkom na naslednjih temah:
1. Razmerje med jezikom, zaznavanjem in spoznavanjem. Primerjava z drugimi teoretičnimi okvirji.
2. Kategorizacija in teorija prototipov
3. Konceptualni okviri in domene
4. Konceptualna metafora in metonimija
5. Konceptualno prekrivanje
6. Kognitivne operacije in interpretacije (npr. "figure/ground", perspektiva, miselno približevanje/oddaljevanje, fiktivno gibanje, objektivnost/subjektivnost).
7. Ikoničnost
8. Sidranje in referenca
9. Prostorska razmerja, razmerje med lociranim in orientacijsko točko, sheme.
10. Kognitivni pristop k obravnavi slovničnih kategorij in struktur (npr. določnost in raba člena, števnost, glagolski vid, svojilne zgradbe, raba predlogov).

• Croft, William, and D. Alan Cruse (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 27899746
• Geeraerts, Dirk (ed.) (2006). Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin: Mouton de Gruyter. COBISS.SI-ID - 33693794
• Lakoff, George, and Mark Johnson. (2003). Metaphors we live by. 2nd edn. London: University of Chicago Press. COBISS.SI-ID - 22838626
• Radden, Günter, and René Dirven (2007). Cognitive English Grammar. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. (Izbrana poglavja: 1, 2, 3, 4, 5, 12(.0-3)). COBISS.SI-ID - 38319458
• Ungerer, Friedrich, and Hans-Jorg Schmid. (2006). An introduction to cognitive linguistics. 2nd edn. London and New York: Pearson Education.