Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija

Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula

Predmet seznanja študenta z zgodovinsko-političnimi, ekonomskimi, družbenimi in kulturnimi značilnostmi sodobne Španije, od začetka tranzicije do danes:
Osnovne geografske značilnosti.
Avtonomne skupnosti Španije.
Zgodovinski oris od leta 1975 do danes.
Družbenopolitični sistem in administrativna ureditev.
Gospodarstvo sodobne Španije.
Vstop v Evropsko skupnost.
Problemi sodobne Španije.
Izbrane teme o družbenih in/ali kulturnih vidikih sodobne Španije.

Balea, A. y P. Ramos: Cultura española. Madrid: enCLAVE/ELE, 2007. COBISS.SI-ID - 36930914
Coronado González, M. L., J. G. González y A. R. Zarzalejos Alonso: A fondo. Madrid: SGEL, 2004. COBISS.SI-ID – 130448643
Geršak, U., Rodríguez Díaz del Real, A., Šabec, M. (ur.): Španija 1975–2015: štirideset let tranzicije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2017. COBISS.SI-ID - 66023778
López Moreno, C.: España Contemporánea. Madrid: SGEL/ELE, 2005. COBISS.SI-ID - 11947826
Powell, C.: España en democracia 1975-2000. Barcelona: Plaza & Janés, 2001. COBISS.SI-ID - 20468578
Quesada Marco, S.: España, siglo XXI. Madrid: Edelsa, 2001. COBISS.SI-ID - 29276770
Quesada Marco, S.: España, Manual de civilización. Edelsa: Madrid, 2007. COBISS.SI-ID - 59528546
Valdeón, J.; Pérez, J.; Juliá, S.: Zgodovina Španije. Ljubljana : Slovenska matica, 2022. COBISS.SI-ID – 143372803.
Tiskani ali elektronski mediji: El País, Público, ABC, La Vanguardia…

Dodatna in priporočena literatura:
Bericat, E. (ed.): El conflicto cultural en España: acuerdos y desacuerdos entre los españoles. Madrid: CIS, 2003.
Cantarino, V. M.: Civilización y cultura de España. New Jersey: Prentice Hall, 2005.
García de Cortázar, F.: Breve historia de España. Madrid: Alianza, 2012.
Pereira-Muro, C.: Culturas de España. Boston, New York: Houghton Miffin Co, 2003.
Piemontese Ramos, L.: España: Temas de cultura y civilización. Florence: Heinle, 2003.
Tamames, R. I. y S. Quesada: Imágenes de España. Madrid: Edelsa, 2001.
Ugarte, F., et al.: España y su civilización. Boston: McGraw-Hill, 2008.