Kultura in civilizacija 3 - Latinska Amerika

Kultura in civilizacija 3 - Latinska Amerika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula

Predmet seznanja študenta z zgodovinsko-političnimi, ekonomskimi, družbenimi in kulturnimi značilnostmi Latinske Amerike:
Pojem Latinske Amerike
Osnovne geografske značilnosti
Zgodovinski oris LA s poudarkom na nekaterih obdobjih
Sodobna Latinska Amerika: izbrane teme o zgodovinsko-političnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih vidikih

Galeano, E.: Las venas abiertas de América Latina..Madrid, siglo XXI, 2013 COBISS.SI-ID - 52217186
Halperin Donghi, T.: Historia contemporánea de América Latina. Madrid: Alianza, 2012. COBISS.SI-ID - 52217954
Jenšterle, M.: Latinska Amerika? Čista fikcija. Ljubljana: Društvo 2000, 2004. COBISS.SI-ID - 213381120
Paz, O.: El laberinto de la soledad. Madrid: Fondo de cultura, economía, sucursal para España (Colecc. Popular 107), 1993. COBISS.SI-ID - 424034
Vázquez, G. y Martínez Díaz, N.: Historia de América Latina. Madrid: SGEL, 1996. COBISS.SI-ID - 4012642
Zea, L. (ur.): América Latina en sus ideas. México: Siglo XXI Edit., UNESCO (Col. América Latina en su cultura), 1993. COBISS.SI-ID – 1223522
Tiskani ali elektronski mediji.

Dodatna in priporočena literatura:
Chang-Rodríguez, E.: Latinoamérica: su civilización y su cultura. Boston: Thomson/Heinle, 2008.
Fernández Moreno, C. (ur.): América Latina en su literatura. México: Siglo XXI Editores, UNESCO (Serie "América. Látina. en su cultura"), 1986.
Fox, A. A.: Latinoamérica: Presente y pasado. New Jersey: Pearson, 2007.
Gac-Artigas, P.: Hoja de ruta. Cultura y civilización de Latinoamérica. New Jersey: Academic Press ENE, 2010.
Meade, T. A.: A History of Modern Latin America. West Sussex. UK: Wiley-Blackwell, 2010.
Quesada Marco, S.: Imágenes de América Latina. Madrid: Edelsa, 2001.
Quintana Martínez, M.: Historia de América Latina. Madrid: Edinumen, 1999.