Nemščina v zgodovinskih virih

Nemščina v zgodovinskih virih

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca, lekt. mag. Hudelja Niko

Vsebina

Ciklično ponavljanje osnov morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, usvajanje struktur, ki so značilne za strokovni jezik. Nekatere posebnosti besedotvorja, terminologija zgodovinske znanosti, zahtevnejša strokovna besedila v modernem nemškem jeziku, tiskani in pisani viri.