Nemška literarna in kulturna zgodovina II

Nemška literarna in kulturna zgodovina II

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virant Špela

Kot komplementarni predmet k predmetu »Nemška literarna in kulturna zgodovina I« dopolnjuje njegove vsebine na sledečih področjih:
- zgodovina nemške literature in kulture od začetkov do sedanjega časa v evropskem kontekstu;
- eksemplarična obravnava avtorjev, njihovih del, zvrsti, literarnih dob;
- literatura v izročilnih, institutionalnih, izobraževalnih in zgodovinskih kontekstih;
- zgodovinski pogoji literarne komunikacije in kulturnega transfera kot interaktivnega kulturnega procesa.

- Beutin, Wolfgang (2013): Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler Verlag. 783 str. (kot enciklopedični priročnik)
- Biti, Vladimir (2001): Literatur- und Kulturtheorie. Hamburg: Rowohlt. 820 str. (izbrana poglavja)
- Bumke, Joachim/Cramer Thomas/Kartschoke, Dieter (1990): Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. München: dtv, 412, 441, 444 str. (kot enciklopedični priročnik)
- Borries, Erika / Borries, Ernst: (2003): Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 2–6 (izbrana poglavja; kot enciklopedični priročnik). München: dtv.
- Dinzelbacher, Peter (2008): Europäische Mentalitätsgeschichte. Stuttgart: Kröner Verlag, 771 str. (izbrana poglavja)
- Rinsum, Annemarie van / Rinsum, Wolfgang van (2001): Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7–8 (izbrana poglavja; kot enciklopedični priročnik). München: dtv.

Druga sekundarna literatura bo v skladu z vsakoletnim poudarkom objavljena na začetku vsakega študijskega leta.