Nemški jezik

Nemški jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Ciklično ponavljanje osnov morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, usvajanje struktur, ki so značilne za strokovni jezik. Nekatere posebnosti besedotvorja, terminologija zgodovinske znanosti, zahtevnejša strokovna besedila v modernem nemškem jeziku, tiskani in pisani viri.

- N. Hudelja, Nemški teksti I za študente zgodovine (FF, Ljubljana 2007, 3. ponatis), 228 str.
- N. Hudelja in A. Serše, Nemški teksti II za študente zgodovine (FF, Ljubljana 1988), 147 str.
- N. Hudelja in A. Serše, Nemški teksti III za študente zgodovine (FF, Ljubljana 2008, druga, dopolnjena izdaja), 319 str.
- D. Debenjak, Veliki nemško-slovenski slovar (DZS, 1992)
- A. Wolf, Deutsch-slowenisches Wörterbuch (Laibach 1860,
- J. Blasnik) in drugi slovarji za starejša obdobja.
- N. Hudelja, Nemško-slovenski zgodovinski slovar (FF, Ljubljana, 2012), 435 str.