Obča zgodovina 19. stoletja

Obča zgodovina 19. stoletja

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kosi Jernej, prof. dr. Verginella Marta

Predmet obravnava občo zgodovino 19. stoletja s posebnim poudarkom na evropskih in svetovnih demografskih gospodarskih, socialnih, političnih, kulturnih in idejnih procesih, kot so demografska revolucija, povezana z razvojem zdravstva, urbanizacija (razmerje mesto – podeželje), migracije, agrarna in industrijska revolucija, pomen tehničnega razvoja za način življenja, kapitalni in tržni razvoj, spremembe v socialni strukturi (razvoj kapitalnega in izobraženskega meščanstva /inteligence/, uradništva, obrtništva,delavstva, socialna diferenciacija kmečkega prebivalstva, poklicna struktura, razslojevanje družbe), različni odgovori na socialno vprašanje, formiranje modernih narodov (dominantnih in nedominantnih), demokratizacija družbe in razvoj parlamentarizma, nastanek ideoloških taborov in političnih strank, liberalizem, socializem, verstva in skularizacija, žensko politično gibanje, pojavi antisemitizma in rasizma, kulturni spektrum (poleg tradicionalne ljudske kulture /kultura praznovanja/ inovativni pojavi na področju leposlovna, umetnosti, znanosti, kultura prostega časa, šport). Posebno se obdelajo prelomna dogajanja (npr. francoska revolucija, leto 1848, ameriška državljanska vojna, združitev Italije in Nemčije, ruske revolucije, prva svetovna vojna) ter razvoj evropskega (in ameriškega) imperializma in kolonializma. Poseben poudarek bo tudi na zgodovini evropskega kolonializma v severni Afriki, Bližnjem in Daljnem vzhodu.

Braudel, Fernand , Čas sveta II, Šesto Poglavje »Industrijska revolucija in rast« (str. 197-261), COBISS.SI-ID - 28709376
Eric Hobsbawm, Čas revolucije : Evropa 1789-1848. Ljubljana : Sophia, 2010 COBISS.SI-ID - 2231809
Eric Hobsbawm, Čas kapitala : 1848-1875. Ljubljana : Sophia, 2011 COBISS.SI-ID – 259637248
Eric Hobsbawm, Čas imperija: 1875-1914. Ljubljana : Sophia, 2012 COBISS.SI-ID - 265148416
Svetovna zgodovina: od začetkov do danes / [avtorji izvirnega dela Jochen Bleicken ... [et al.] (poglavja za 19. Stoletje), Cankarjeva založba, Ljubljana, 1976, str. 462-525. COBISS.SI-ID - 12019969
Reinhard Sieder, Socialna zgodovina družine. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998 COBISS.SI-ID - 74776320
P. Aries, G. Duby (ur.), Histoire de la vie privée, Pariz 1986, III. del., 634 str. COBISS.SI-ID - 17999202
B. Anderson, Zamišljene skupnosti, Ljubljana 2007, 343 str. COBISS.SI-ID - 238377472
George Mosse, Nacionalizem in seksualnost. Ljubljana, 2005 COBISS.SI-ID - 222568704
Michele Vovelle, Kratka zgodovina francoske revolucije : družbena gibanja in prelom mentalitet (Ljubljana 1989). COBISS.SI-ID – 7536384
Georges Lefebvre, Francoska revolucija. Ljubljana 2007 COBISS.SI-ID - 233212160
Francois Furet, Misliti francosko revolucijo. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1989 COBISS.SI-ID – 8174080
Michel Foucault, Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora. Ljubljana : Krtina, 2004. COBISS.SI-ID - 216378368
Gisela Bock, Ženske v evropski zgodovini. Ljubljana, 2004 COBISS.SI-ID - 215367936
Marta Verginella, Ženska obrobja. Ljubljana: Založba Delta, 2006 COBISS.SI-ID - 225170176
Orlando Figes, Natašin ples. Kulturna zgodovina Rusije. Ljubljana, 2007 COBISS.SI-ID - 236870912
Ana Cergol Paradiž, Evgenika na Slovenskem. Ljubljana: Sophia, 2015. COBISS.SI-ID - 281294848
Meta Remec, Podrgni, očedi, živali otrebi. Higiena in snaga v dobi meščanstva. Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. COBISS.SI-ID - 281759744
Eric J. Hobsbawm. Nacije in nacionalizem.*cf, 2007. COBISS.SI-ID - 234593536
Massimo Livi Bacci, Prebivalstvo v zgodovini Evrope. Ljubljana: Založba /*cf., 2005. COBISS.SI-ID - 221792512
Edward Palmer Thompson, Navade, plebejska kultura in moralna ekonomija. Ljubljana: Studia humanitatis, 2010. COBISS.SI-ID - 252845568
Orlando Figes, Tragedija ljudstva: ruska revolucija 1891-1924. Ljubljana: Modrijan, 2013. COBISS.SI-ID - 270821376
Hunt, Lynn Avery, Iznajdevanje človekovih pravic : zgodovina COBISS.SI-ID - 279302144