Poslovno komuniciranje

Poslovno komuniciranje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik Kunc Viktorija

Študentke in študenti spoznajo:
• različna področja dela, na katerih lahko kot univ. dipl. germanisti poklicno delujejo,
• nemški uradovalni jezik na področju zavarovalništva, bančništva, borzništva, uvoza in izvoza, sejemskih prireditev, pospeševanja prodaje, upravnih postopkov, zaposlovanja idr. ter najpogostejše besedilne vrste na teh področjih.

Wergen, Josef; Wörner, Annette (2010): PONS Bürokommunikation Deutsch : [sicher formulieren in Briefen, E-Mails und am Telefon ; mit Musterbriefen, Textbausteinen und Übungen. Stuttgart: Pons GmbH, 207 str.
Fearns, Anneliese; Lévy-Hillerich, Dorothea (2009): Kommunikation in der Wirtschaft: Lehr- und Arbeitsbuch. 1. Aufl., Berlin: Cornelsen; München: Goethe Institut, 190 str.
Weiterführende Literatur wird im Unterricht vorgestellt