Poslovno komuniciranje

Poslovno komuniciranje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Vsebina

Študentke in študenti spoznajo:
•    različna področja dela, na katerih lahko kot univ. dipl. germanisti poklicno delujejo,
•    nemški uradovalni jezik na področju zavarovalništva, bančništva, borzništva, uvoza in izvoza, sejemskih prireditev, pospeševanja prodaje, upravnih postopkov, zaposlovanja idr. ter najpogostejše besedilne vrste na teh področjih.