Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki)

Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki)

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 10

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, izr. prof. dr. Lah Meta

Vsebina

- Pojem »slovnice«, teoretična jezikovna in specialno-didaktična izhodišča glede obravnavanja slovnice pri pouku, slovnica v različnih generacijah učbenikov, smiselna uporaba pri pouku tujega jezika (primernost za posamezne ciljne skupine učencev).
- Tipologija in raba nalog/dejavnosti pri obravnavanju slovnice pri pouku, tudi dejavnosti za odkrivanja pravil, igre/dejavnosti za utrjevanje slovnice.
- Navezovanje obravnavanja slovnice s 4 spretnostmi, zlasti produktivnimi (pisno in govorno sporazumevanje in sporočanje).
- Izdelava dopolnilnih gradiv za obravnavanje in utrjevanje slovnice, njihovo preizkušanje v praksi.
- Preverjanje slovničnega znanja (npr. testi, tekmovanje, matura, mednarodni testi znanja).