Praktična etika

Praktična etika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

- Praktična etika kot etika, usmerjena na reševanje odprtih vprašanj.
- Metodološka vprašanja praktične etike (dejstva in vrednote, šole etične misli, načini pristopanja k reševanju vprašanj, miselni eksperimenti itd.).
- Strokovna in etična kompetenca.
- Človekove pravice, javnost in praktična etika.
- Kulturni aspekti praktične etike.
- Vprašanje življenja in smrti (splav, evtanazija, »nauk dvojnega učinka«).
- Gensko inženirstvo, evgenika, krepitev človeka in kloniranje.
- Etični status živali in specizem.
- Delničarski in deležniški model poslovne etike.
- Umetna inteligenca, robotika in etika.
- Biocentrična in antropocentrična okoljska etika.
- Pravičnost okoljskih in zdravstvenih politik ter institucij (vpr. medgeneracijske pravičnosti).
- Internetna etika.

• Singer, Peter (2008): Praktična etika, Založba Krtina. COBISS.SI-ID - 243065088
• Fukuyama, Francis (2006): Konec človeštva: posledice revolucije v biotehnologiji, Učila. COBISS.SI-ID - 122925824
• Moriarty, Jeffrey, "Business Ethics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/ethics-business/&gt;.
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002539/253952e.pdf