Prevajanje 1

Prevajanje 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šabec Maja, lekt. Geršak Marija Uršula, red. prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Vrsta in raba slovarjev ter drugih pripomočkov pri prevajanju.
Prevajanje strokovnih besedil iz španščine v slovenščino in obratno.
Splošni in specifični problemi prevajanja neumetnostnih besedil.
Usvajanje specifičnih strokovnih terminologij.
Kulturno pogojene razlike med izvirnikom in prevodom.
Sistematiziranje posebnosti, ki pri prevajanju povzročajo največ težav.
Analiza in primerjava prevodov.
Osnove konsekutivnega tolmačenja.