Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea

Prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski, slogovni in besedilni ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, predstavitve na medmrežju itd.) v slovenskem in nemškem jeziku z vidika omenjenih ravni in ob upoštevanju konvencij in norm ustreznih besedilnih vrst. Obravnava relevantnega besedišča in poglabljanje jezikovnega znanja.

Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevajanje pogostih besednih zvez
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- registri in stopnja formalnosti.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki.
- Duden (2011). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 62713954 .
- Duden. Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.. COBISS.SI-ID – 53526626
- Duden (2001). Stilwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag. COBISS.SI-ID - 12350216
- Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 167708
- Duden. Synonymwörterburch. Mannheim. Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 27471202 2004
- Debenjak, Doris et al. (2001). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID – 114639616
- Debenjak, Doris et al. (2003). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 120863744
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. COBISS.SI-ID - 12397832
- Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München. COBISS.SI-ID - 11704584
- Kußmaul, Paul (2000): Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. COBISS.SI-ID - 20290402
- Kußmaul, Paul (2010): Verstehen und Übersetzen: ein Lehr-und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr. COBISS.SI-ID – 68075521
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.