Seminar iz sodobne slovenske dramatike

Seminar iz sodobne slovenske dramatike

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Izbirni seminar se posebej natančno posveča najmlajšim dramskim besedilom, nastalim po letu 1990, in spremlja sprotno produkcijo (M. Zupančič, D. Potočnjak, E. Flisar, V. Möderndorfer, S. Semenič, I. Svetina, Ž Mirčevska, T. Partljič, A. Rozman Roza ...). V seminarskem delu opazuje razvoj gledališč in kako se je spreminjala vloga in pomen dramskega besedila v gledališki uprizoritvi. Pri sodobnih avtorjih opozarja na tematske, motivne in slogovne navezave s starejšimi besedili ter na razumevanje dram v medkulturni povezanosti.

- Denis Poniž: Dramatika. Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS, 2001. 203–348.
- Silvija Borovnik: Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.
- Mateja Pezdirc Bartol: Najdeni pomeni:empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Slavistična knjižnica 15).
- Mateja Pezdirc Bartol: Raznovrstnost poetik slovenskih dramatičark v zadnjem desetletju. Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja: Jeruzalem, 13.–14. junij 2008. Ur. Miran Hladnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 193–201.
- Patrice Pavis: Gledališki slovar. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1997.
- Lado Kralj: Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998.
- Petra Pogorevc, Tomaž Toporišič (ur.): Drama, tekst, pisava. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2008.
- Tomaž Toporišič: Med zapeljevanjem in sumničavostjo. Ljubljana: Maska, 2004.
* Seznam dramskih besedil in dodatna strokovna literatura bo podana na seminarju.