Seminar iz zgodovine prve svetovne vojne

Seminar iz zgodovine prve svetovne vojne

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ferenc Mitja, izr. prof. dr. Stergar Rok, red. prof. dr. Repe Božo

Vsebina

Obravnava »Velike vojne« ne obsega samo vojaške in politične zgodovine, pač pa tudi široko polje gospodarske in socialne zgodovine (vojno gospodarstvo, demografija, posamezni socialni sloji, ženske, družina, otroci in vojna, »vojno doživetje« vojaka, vojni ujetniki, interniranci, deportiranci, »vojne izkušnje« civilistov, notranja fronta, vsakdanje življenje, zdravstvo, vojno pravo in vojni zločini) ter kulturne zgodovine in zgodovine mentalitet (vera/cerkev in vojna, mentalitete, javno mnenje, časopisje, film, vojna pošta, cenzura, inteligenca, izobraževanje/šola in znanost, propaganda, stereotipi, miti, leposlovje, umetnost in vojna, kultura spominjanja: spomeniki, vojna pokopališča, muzeji, spominske proslave). Iz tega širokega okvira se izbere ob sodelovanju študentov vsak semester drugi ožji vsebinski sklop.