Seminarske vaje iz starejše zgodovine

Seminarske vaje iz starejše zgodovine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlinar Janez

uvod:
- geneza pojma srednji vek, vsebinska, časovna in krajevna opredelitev pojma,
- medievistika kot del zgodovinopisja,

viri:
- zgodovinski vir kot osnova zgodovinarjevega dela,
- tipologija srednjeveških virov (narativni viri, pravni in upravni viri, fiskalni in socialno-ekonomski viri),
- pregled najpomembnejših domačih in tujih izdaj virov,
- pomožne zgodovinske vede
- sodobni trendi in smeri v medievistiki.

- H. – W. Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter, Stuttgart 2014. COBISS.SI-ID 164902147
- H. Quirin, Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, Stuttgart 1964. COBISS.SI-ID - 26268770
- A. von Brandt, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen Hilfswissenschaften, Stuttgart 1958. COBISS.SI -ID - 25949538
- B. Grafenauer, Struktura in tehnika zgodovinske vede. Uvod v študij zgodovine, Ljubljana 1960. COBISS.SI-ID - 1609473