Sinhrono italijansko jezikoslovje

Sinhrono italijansko jezikoslovje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Vsebina

- Obravnava izbranih besedilnih fenomenov (člen, besedilni povezovalci, členki itd.),
- besedilo in njegov družbeni kontekst,
- analiza odlomkov izbranih besedil,
- kontrastiranje besedilnega funkcioniranja v italijanščini in slovenščini na osnovi kompleksnejših zgledov.