Sodobna politična filozofija

Sodobna politična filozofija

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, doc. dr. Vranešević Goran, izr. prof. dr. Pribac Igor

Vsebina

- Problemski uvod v sodobno politično filozofijo (odnos med moralo in politiko, enakost, človekove pravice in politična avtoriteta, svoboda in pravičnost kot politični vrednoti, deskriptivna in normativna politična filozofija)
- Liberalna enakost (prednost negativne svobode, Rawlsova teorija pravičnosti; Dworkinova kritika Rawlsa, temeljni dohodek).
- Libertarizem (Nozičkovo samorastništvo in upravičenje lastništva nad zunanjo naravo; Gauthierov libertarizem vzajemne koristi)
- Utilitarizem: (utilitarizem dejanja in utilitarizem pravila; opredelitev načela koristi in opredelitev dveh načinov razumevanja maksimiranja koristi)
- Feminizem (ločnica med javnim in zasebnim in seksistična razumevanja enakosti)
- Komunitarizem (kritika liberalnega subjekta, Rawlsova prekrivajoči se konsenz, stališče Charlcesa Taylorja, kulturalizem, liberalni nacionalizem).
- Multikulturalizem in teorija državljanstva (toleranca, sovražni govor, rasizem, ksenofobija).
- Marksizem (Marxova teorije izkoriščanja, odtujitve in potreb v analitičnem marksizmu).