Španske in hispanoameriške povezave

Španske in hispanoameriške povezave

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 20

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja, red. prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

- analiza zgodovinskih in aktualnih povezav med Španijo in Ameriko z vidika kulturne, jezikovne, literarne in družbene stvarnosti
- evropska kultura in evrocentrizem; ameriške kulture in medkulturnost
- povezave med špansko govorečimi državami in Slovenijo
- odsev španske in hispanoameriške aktualnosti v medijih