Špansko gledališče

Špansko gledališče

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria

Vsebina

- interpretacija in analiza dramskega dela
- usvajanje dramatizacije (osebe, konflikt, vsebina, tema)
- režija
- priprava scenografije in predstave