Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost

Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Čobec Katarina, prof. dr. Gorjanc Vojko

Osnovna znanja iz konsekutivnega tolmačenja. Spominske vaje. Povzemanje (slo –slo, nato iz tujega jezika v materni jezik). Urjenje sposobnosti sinteze. Vaje nastopanja s predstavitvijo govorov na določeno temo. Uvod v zapisovanje. Konsekutivno tolmačenje s stopnjevanjem trajanja besedil in izpopolnjevanjem za nastopanje v javnosti. Študenti vadijo tudi tolmačenje na pogled, šepetano tolmačenje in simultano tolmačenje.

1. Gillies, A. (2017). Note-taking for Consecutive Interpreting. Oxon, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 23561480
2. Jones, M. R. (2002). Conference Interpreting Explained. Oxon, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 20731746
3. Nolan, J. (2005) Interpretation: Techniques and Exercises. Houston: Multilingual Matters COBISS.SI-ID - 33332066
4. Matyssek, H.(1989).Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher. Heilderberg: Julius Groos Verlag. COBISS.SI-ID - 1938274
5. Rozan, J. F. (1959). La prise de notes en interpretation consécutive. Geneve: Georg. COBISS.SI-ID - 12226658
6. Biffio Zorko, H. in Maček, A. (2015). Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 279865600
7. Gorjanc, V. (ur.) (2014). Slovensko tolmačeslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 268349184