Turizem in trajnostni razvoj

Turizem in trajnostni razvoj

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

- Modeli rasti in sprememb turističnih območij
- Vplivi turizma in rekreacije na pokrajino
- Turizem in rekreacija v kontekstu prostorskega razvoja
- Vpliv turizma in rekreacije na razvoj naselij
- Vpliv turizma na regionalni razvoj
- S turizmom in rekreacijo pogojena navzkrižja
- Razvoj turizma v kontekstu trajnostnega razvoja
- Trajnostno načrtovanje in upravljanje turizma
- Kazalniki trajnostnega turističnega razvoja
- Turistična politika na državnem in lokalnem nivoju
- Alternativne razvojne usmeritve turizma
- Geografske metode in tehnike preučevanja učinkov turizma in rekreacije